Machen Sie Ihre Website CO2-neutral und stärken Sie Ihren Brand | CO2-neutrale Website

karbonco2neutral

Site Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları

SİTE KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul
etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.co2neutralpage.com
adresindeki ERMA GROUP TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede
sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten
yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme
imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde
olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla
bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve
taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz,
doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini
beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
A. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her
zaman saklı tutar.
B. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
C Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların
kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde
bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu
olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
D. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya
iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını
zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif
haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,
paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi
sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona
erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden
etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi
sorumluluğundadır.
2. Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve
yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya
veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu

Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri
mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz,
sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir İnternet sitesinde
izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır.

Firma kendine ait diğer sitelerde bu verileri kullanabilecektir. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-
soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı

tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak
anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama
faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Sitenin sahibi olan firmanın
kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı
bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu
kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun
promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla
kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usul dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara
açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklayabilecektir.
4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN
VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN
HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE
PAZARLAYABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME
KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER
VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER
DAHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR
GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu
Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi
sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya
donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı
ve İnternet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep”

olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale
gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan
hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse,
sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya
tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan
hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmanın bilinen e
posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e posta adresi vasıtasıyla
yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu,
değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks
kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek
olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü
uyuşmazlığın çözümünde GAZİANTEP Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.