Machen Sie Ihre Website CO2-neutral und stärken Sie Ihren Brand | CO2-neutrale Website

karbonco2neutral

İptal İade Şartları

İptal İade Şartları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini
kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının
gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim
edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek
zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün veya hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında
iptal ederse, Satıcının ürünü veya hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün veya hizmet
bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı,
sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak
şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile
değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep
edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren
14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile
yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli
bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde
aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,
kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.
Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura
da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:

11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim
bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir.
12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI:Erma Group Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim
ADRES:Çamtepe Mah. Mahmut Fevzi Atay bul. Gaziantep Teknopark NO:4-A İç Kapı
NO:1 Şahinbey Gaziantep
EPOSTA: office@ermagroup.de
TEL:0850 309 8804
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya e posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün
işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler”
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen
ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İADE KOŞULLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük
süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade
etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün
usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan
indirim miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21. Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj

malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcıya teslim edilmesinin ardından
ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen
açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan
ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin
mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında
teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital
içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,
bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması
halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kişiye özel dikimi yapılan
ağaçlar, bitkiler, firma veya kişiye özel yapılmış yazılımlar, Ayrıca Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf
malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının
açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet
ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı
temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının
uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
ÖDEME VE TESLİMAT
24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,Iban: TR79 0001
2009 3710 0010 2618 55 Halk bankası bankası (TL) hesabımıza yapabilirsiniz.
25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme
ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde
siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.